Praca
Oferta
Realizacje
Wsppraca
Patronaty
O firmie
Kontakt
 
AI CMS dla firmy produkuj?cej gwoździe.
 
Panel badawczy dla Indicator

AI CMS to kompletne narz?dzie, dzi?ki któremu sam poprowadzisz swój serwis nie posiadaj?c ťadnych umiej?tno?ci programistycznych.

Zarówno standardowe formy reklamy jak i te nietypowe. Reklama indywidualna, gadťety, produkcje promocyjne. Reklama tradycyjna.
Archiwizacja dokumentów. Skanowanie dokumentów, faktur, umów, zdj?? i pism. Us?ugi dla firm i instytucji z ca?ej Polski.

Kompletny i najbardziej zaawansowany system do prowadzenia w?asnego sklepu internetowego. Efekt wieloletnich do?wiadcze? w projektowaniu sklepów.

Copyright @ 2007 artblue.pl
ul. widerska 12, 05-420 Jzefw                                          
mail: